Contact

Privacy statement

Het is voor ons van groot belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Proline Trailers houdt zich aan alle wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens , zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoording persoonsgegevens

Proline Trailers is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepalen en dat het wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regelgeving hierover.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of een offerte opvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Proline Trailers verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Proline Trailers verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Proline Trailers:
– Om contact met u op te kunnen nemen;
– Om u informatie toe te sturen;
– Om u een offerte op maat toe te sturen;
– Om uw vraag via e-mail te beantwoorden.

Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van het Proline Trailers, kunt u een brief of e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar onderstaand adres of info@proline-trailers.eu.
Proline Trailers
T.a.v. Online Marketing Proline
Molenweg 12
4423PD Schore

Klik hier voor meer informatie over de cookies die gebruikt worden op proline-trailers.eu.

Copyright © 2024 Disclaimer Privacy statement Cookie statement